DSC 0038 6 edited naam 1024x158 smal hoogte     DSC 1005 ShiftN 3 edited naam

Klik hier voor de informatie menu's Nijmegen Oost.

Nijmegen Oost 

Welkom in Nijmegen Oost. Hier treft u verwijzingen aan voor Nijmegen Oost. Dat betreft de wijken Hengstdal, Hunnerberg, Altrade, Galgenveld, Groenewoud, Kwakkenberg en het Nijmeegse deel van de Ooyse Schependom.

Dit gebied wordt begrenst door de St. Annastraat van Keizer Karelplein tot spoorviaduct, dan de spoorlijn Nijmegen-Venlo tot de Sionsweg, die weg tot de Nijmeegsebaan, daar links achter de bebouwing (alles wat direct aan de Nijmeegsebaan staat is Heilig Landstichting, m.u.v. het Neboklooster) tot de Sophiaweg. Dan de gemeentegrens tot de Nieuwe Ubbergseweg, de Nieuwe Ubbergseweg tot het Traianusplein en vervolgens de Canisius- en Oranjesingel.

Het Nijmeegse deel van de Ooyse Schependom behoort ook bij Nijmegen Oost.

Klik hieronder op de straat en/of gebied om op de overzichtpagina te komen. Door op het object te klikken komt u daar direct. 
Klik in de artikelen op de foto's om terug te keren naar deze pagina "Nijmegen Oost." 
De afbeeldingen in de wijk- en buurtbeschrijvingen voeren u terug naar de pagina "Nijmegen."     

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen.  


Klik op een wijk, buurt of straat en kom op de pagina er van:

De wijken en buurten:   

De straten (objecten op www.NijmeegsGlorie.nl):   

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen.     


    logo NG dubbel rood 2 non bold
   
   
Altrade   

Altrade
Wijk van Nijmegen

Map - NL - Nijmegen - Altrade.PNG
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Oost
Coördinaten 51°50'22,438"NB, 5°52'19,891"OL
Oppervlakte 64 ha.  
Inwoners (2017) 6.500
Overig
Postcode(s) 6524

Altrade is een wijk in het stadsdeel Nijmegen-Oost. Het aantal inwoners van de wijk is 6157 (1 januari 2005). Het noordelijk gedeelte van de wijk ligt binnen de zogenaamde 19e-eeuwse schil; in het zuiden van de wijk liggen de Schildersbuurt en de Componistenbuurt. In Altrade is relatief veel middenstand en horeca gevestigd. Het studiehuis met kapel is in 1928 ontworpen door architect H.M. Zoetmulder.

In de wijk ligt de monumentale begraafplaats Daalseweg, het Julianapark alsmede ook de Wedren, de start en finish van de Nijmeegse Vierdaagse.


    logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
   
Galgenveld    

Galgenveld
Wijk van Nijmegen
Map - NL - Nijmegen - Galgenveld.PNG
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Oost
Coördinaten 51°50'3,343"NB, 5°51'54,245"OL
Inwoners 6340
Overig
Postcode(s) 6524

Galgenveld is een stadswijk. De wijk is gelegen in het stadsdeel Nijmegen-Oost en ligt ten zuiden van het stadscentrum. De wijk heeft 6340 inwoners (1 januari 2005). Op de plaats van deze wijk zou zich een galgenveld hebben bevonden, de plaats waar geëxecuteerden na voltrekking van het doodvonnis aan de galg werden opgehangen (of bleven hangen) als afschrikwekkend voorbeeld.

De wijk is gebouwd in verschillende periodes. Het oudste gedeelte dateert uit de 19e eeuw en ligt binnen de zogenaamde "19e-eeuwse schil". De Indische buurt dateert uit de jaren 20 van de twintigste eeuw, de Professorenbuurt uit de jaren 50. In de laatste buurt staat de Dominicuskerk uit 1951. Ook ligt er in de wijk een studentenwooncomplex dat tevens Galgenveld heet.

Aan de Professor Cornelissenstraat staat een monumentaal poortje uit de 17e eeuw. Dit was oorspronkelijk onderdeel van het Oud Burgeren Gasthuis, dat in het centrum van Nijmegen gevestigd was. Toen dit gebouw gesloopt werd en er een nieuw bejaardentehuis werd gerealiseerd in de wijk Galgenveld, heeft men het poortje behouden en verplaatst naar de nieuwe locatie.
    logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
  
Groenewoud   

Groenewoud
Wijk van Nijmegen
Map - NL - Nijmegen - Groenewoud.PNG
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Oost
Coördinaten 51°49'17,512"NB, 5°52'41,830"OL
Oppervlakte 112 ha  
Inwoners 3.130 (2008)
Overig
Postcode(s) 6525

Groenewoud is een wijk, ligt in het oosten van de stad (op deze website in Zuid-Oost ingedeeld) en is gebouwd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. De wijk ligt tussen de Groenewoudseweg, Groesbeekseweg en de spoorlijn Nijmegen - Venlo en grenst in het zuiden aan Heilig Landstichting (gemeente Berg en Dal).

De wijk heeft primair een woonfunctie. In de wijk liggen de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG), de velden van SV Orion en tennisverenigingen Quick, Avanti '55, Insiders en het Neboklooster, het Albertinumklooster, Station Nijmegen Heyendaal, de SSH&-complexen Hoogeveldt en Gouverneur, het Technovium van de HAN en de hoofdkazerne van de brandweer Gelderland-Zuid.     

   

   

   

   


    logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
   
Hengstdal   

Hengstdal
Wijk van Nijmegen
Map - NL - Nijmegen - Hengstdal.PNG
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Oost
Coördinaten

51°50'2"NB,
5°53'10"OL

Oppervlakte 83 ha  
Inwoners 7.072
(1 januari 2006)
Overig
Postcode(s) 6523

Hengstdal is een wijk in Nijmegen. De wijk ligt in het oosten van de stad en is gebouwd tussen de jaren 20 en de jaren 50, nadat langs de doorgaande wegen al enige lintbebouwing was ontstaan. De wijk ligt op de stuwwal van het Rijk van Nijmegen en terrein is dan ook licht glooiend.

Het in orthopedie gespecialiseerde ziekenhuis Sint Maartenskliniek ligt in Hengstdal.

In het zuiden van de wijk aan de Postweg bevindt zich een in 1915 aangelegde Israëlitische begraafplaats. De aula en de beheerderswoning van deze begraafplaats zijn gebouwd in 1921 naar een ontwerp van Oscar Leeuw.

Van 1933 tot 1993 stond in Hengstdal de Christus Koningkerk. Bij de sloop van deze kerk is de markante kerktoren behouden gebleven.

Buurten:  
De wijk is op te delen in vijf buurten.

Noordwestelijk deel: 
Het noordwestelijke deel van de wijk Hengstdal heeft door de vele particuliere bouw een gevarieerde samenstelling en er is veel bedrijvigheid. In dit deel van de wijk wonen veel (ex-)studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het Rode Dorp:  
Het Rode Dorp ligt aan de noordkant van de wijk. Van oudsher was dit een volksbuurt die haar bijnaam voornamelijk te danken had aan de kleur van de pannen waarmee de huizen waren gedekt. Daarnaast was rood ook gemiddelde politieke voorkeur van de bewoners. In de jaren negentig van de twintigste eeuw is deze buurt grotendeels gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De oude rode pannen zijn toen weer zo veel mogelijk hergebruikt.

Spoorbuurt: 
De Spoorbuurt ligt ten zuiden van de van 't Santstraat. Deze buurt wordt gekenmerkt door kleine straatjes en kleine huurwoningen. 

Bomenbuurt: 
De Bomenbuurt beslaat het zuidoostelijke deel van de wijk. Deze buurt bestaat uit een mengeling van flats en laagbouw, het grootste deel daarvan zijn huurwoningen.

Limos:
Sinds ongeveer 2000 kent de wijk in het zuiwesten met Limos een nieuwe buurt. Op dit terrein waren voorheen de Krayenhoffkazerne en de Snijderskazerne en zijn 311 woningen gebouwd.
    logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
   
   
LIMOS (buurt)   

Kantine op de LIMOS-kazerne
Hekwerk en wachthuisje

Limos is de naam van een buurt in de wijk Hengstdal.

De buurt ontstond rond 2000 toen het complex waar de Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School (LIMOS) een woongebied werd. De LIMOS had in 1951 haar intrek genomen in de Prins Hendrikkazerne, Krayenhoffkazerne en Snijderskazerne. Dit complex werd ook het LIMOS-kazerne genoemd. In 1995 stootte de krijgsmacht het complex af en de Prins Hendrikkazerne werd sindsdien een asielzoekerscentrum. Het gebied van de Krayenhoffkazerne en de Snijderskazerne werd het Limosgebied en daarop werden 311 woningen gebouwd waarvan 75 in de bestaande gebouwen. In de buurt bevinden zich meerdere rijksmonumenten. Er bevindt zich onder andere een school in een van de gebouwen. De klimvliegtuigjes staan er als symbool om te laten zien dat er een Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School was.             

   

   

   

   

   


    logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   

   
Hunnerberg    

Hunnerberg
Wijk van Nijmegen
Map - NL - Nijmegen - Hunnerberg.PNG
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Oost
Coördinaten 51°50'23,392"NB, 5°53'3,152"OL

De Hunnerberg is een wijk en pleistocene stuwwal aan de oever van de Waal in Nijmegen. De positie langs de Waal maakt deze lage heuvel, net als het dichtbijgelegen Kops Plateau, tot een zeer strategische locatie. Dit blijkt onder andere uit de vele archeologische vondsten, waaronder een tweetal Romeinse castra met een Romeins aquaduct, maar ook uit vele vondsten uit het late neolithicum, bronstijd en midden en late ijzertijd. In de wijk Hunnerberg werden straten vernoemd naar onder meer Charles Estourgie, Eugène Lücker en Claas Noorduijn.

In de wijk bevinden zich enkele rijksmonumenten, waaronder het markante voormalige hoofdgebouw van Canisius College, de Maria Geboortekerk en het voormalige Museum Kam. Verder staan er de voormalige Sint-Stephanuskerk en de Lutherse Kerk. 
   
   
    
     
     
    
   
        


    logo NG dubbel rood 2 non bold

  

   
   
Kwakkenberg   

Kwakkenberg
Wijk van Nijmegen
Map - NL - Nijmegen - Kwakkenberg.PNG
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Oost
Coördinaten 51°49'44"NB, 5°53'56"OL
Oppervlakte 160 ha  
Inwoners 1175

Kwakkenberg is een wijk. De wijk ligt in het stadsdeel Nijmegen-Oost, aan de oostgrens van de stad. Het grondgebied van deze wijk lag tot 1 januari 1915 in de gemeente Groesbeek. De oppervlakte van de wijk is 160 ha en het aantal inwoners is 1175 (1 januari 2006). De wijk is genoemd naar het (inmiddels verdwenen) fort Quackenberg, dat gebouwd werd in 1870. 

De Kwakkenberg ligt in een bosrijk gebied en grenst aan Heilig Landstichting en Berg en Dal (gemeente Berg en Dal (gemeente)). Het gebied ontwikkelde zich vanaf het begin van de 20e eeuw tot een villawijk; in 1906 gaf de gemeente Nijmegen het deze bestemming. Het gemiddelde aantal woningen per hectare is 4 (1 januari 2006). De villa's Westerhelling en Huize Marie-Louise, beide van de hand van Oscar Leeuw, hebben de status van rijksmonument.

Aan de Bosweg ligt het voormalige Kinderherstellingsoord Villandry, gebouwd tussen 1926 en 1931 naar een ontwerp van E. Verschuyl. Het bakstenen gebouw heeft een markante dakpartij en de architectuur vertoont invloeden van die van Frank Lloyd Wright. Het kinderherstellingsoord werd gebouwd op het terrein van Huize Villandry, een neoclassicistische kapitale villa uit 1902 die vanaf 1909 een herstellingsoord voor spoor- en tramwegpersoneel was.

In de wijk Kwakkenberg bevindt zich in het voormalig klooster Mariënbosch het gelijknamige studentenwooncomplex. Tot 2005 lag op de Kwakkenberg de gelijknamige camping, die vooral bij lopers van de Nijmeegse Vierdaagse bekendheid genoot. Van 1906 tot de jaren 60 van de twintigste eeuw stond er op het hoogste punt van de Kwakkenberg een ijzeren uitzichttoren.  
   logo NG dubbel rood 2 non bold

 
Kops plateau   

Het Kops Plateau is een hoge vlakte en verlaten stuk groen in het oosten van Nijmegen dat ooit deel uitmaakte van een Romeinse versterking op de noordgrens van het Romeinse Rijk. Het plateau wordt vaak gezien als openbaar terrein waar men heerlijk in de natuur kan wandelen en waar men kan genieten van een prachtig uitzicht op (en over) de Ooijpolder.

Het Kops Plateau is echter meer dan een inspirerend en rustgevend stuk groen waar men kan genieten van het natuurlijk schoon. Dit is dé plek van waaruit ruim 2000 jaar geleden de ontwikkeling van Romeins Nederland werd geregisseerd en in meerdere tijdsvakken door verschillende volkeren werd bewoond.

DSC 0936 4 edited naamHet onderzoek naar het Romeinse verleden in Nijmegen begon al vroeg. Vermoedelijk is Willem van Berchen omstreeks 1465 de eerste die geloofde dat Julius Caesar de stichter van Nijmegen was. Sindsdien is archeologisch en historisch onderzoek naar de Romeinse geschiedenis onlosmakelijk verbonden met de stad. Lange tijd heeft men, met archeoloog J.H. Holwerda voorop, gedacht dat het Oppidum Batavorum (Stad der Bataven) er gevestigd was en werd de opgraving hiervan wel meer dan eens “de Nachtwacht van de Nederlandse archeologie” genoemd. Inmiddels weten we, aan de hand van de vondsten die militair van aard zijn en dateren van rond de jaartelling, dat het gaat om een reusachtig Romeins Praetorium.

De oudste archeologische sporen die zijn gevonden op het Kops Plateau zijn vermoedelijk van een aantal grafkuilen aan de zuidkant van het plateau. Naast de grafkuilen zijn op het plateau meerdere grafheuvels en elf stenen cirkelvormige plateaus gevonden die vermoedelijk zijn aangelegd gedurende het laatste deel van de bronstijd. Vanaf één van de stenen plateaus werd een stenen pad aangelegd naar een klein heiligdom. Het is het oudst bekende heiligdom in Nederland van dit type. Naast de verschillende grafvelden en grafheuvels uit eerdere periodes zijn er aanwijzingen dat de bewoners die er leefden, voordat de Romeinen kwamen, woonden aan de westkant van het Kops Plateau.

In het jaar 12 v.Chr. vestigden de eerste Romeinen zich op het Kops Plateau. Met de komst van de Romeinen brak er een nieuwe periode aan voor dit gebied. Het plateau kreeg een bijzondere functie, namelijk dat van een commandocentrum. Vanuit het Kops Plateau stuurden hoge Romeinse officieren de strijd aan. Dit is bekend omdat er sporen zijn gevonden die erop wijzen dat er een groot aantal officierswoningen heeft gestaan.

Daarnaast was op het plateau een zogenaamd praetorium, oftewel commandantswoning gevestigd. Hierin woonde de Romeinse bevelhebber van het machtige leger, bestaande uit meer dan 10.000 soldaten, dat rond 19 v.Chr. door de Romeinse keizer Augustus naar deze regio werd gestuurd. Dit leger had als missie Germanië tot aan de Elbe te veroveren.

De commandantswoning is uniek in Nederland. Hoewel de constructie van hout was, zoals alle gebouwen in die periode, had deze woning verschillende architectonische elementen die normaal alleen in Italiaanse stadswoningen aanwezig waren. Bovendien is de woning in verhouding tot het legerkamp zeer groot. Het gebouw had een totaal oppervlak van 1700 vierkante meter en stond aan de noordkant van het plateau waardoor het een prachtig uitzicht bood over de huidige Ooijpolder.

Bij één ruimte van het praetorium, waarbij de buitenmuur ontbrak, kon de bewoner overdekt genieten van het panoramische uitzicht over het land van de Bataven. Er heerst tot op heden nog veel onzekerheid over wie de bewoner was. Een mogelijkheid is dat de Romeinse generaal Nero Claudius Drusus, kortweg Drusus, er woonde. Hij was immers de leider van de legers in dit deel van het Romeinse Rijk. Bovendien beschouwde keizer Augustus hem als zijn bekwaamste bevelhebber.

In 69 n.Chr. veranderde er een hoop in Romeins Nederland. Zo kregen de Romeinen te maken met de Bataafse opstand. Als gevolg van de Bataafse opstand werd de Romeinse nederzetting geheel verwoest en afgebrand. Een nieuwe nederzetting werd gevormd op de plek van het huidige Waterkwartier en liep door tot aan de rivier die destijds wat zuidelijker stroomde dan nu. 

In 98 na Chr. toog de nieuwe keizer Traianus direct na zijn aantreden naar die nieuw nederzetting om Novio Magus de Romeinse stadsrechten te verlenen als eerste nederzetting op het grondgebied van het huidige Nederland. Hieraan ontleent Nijmegen haar claim de oudste stad van Nederland te zijn. Het was dus die nieuwe nederzetting die de Romeinse Stadsrechten verkreeg en niet het Kops Plateau.

Het Kops Plateau veranderde uiteindelijk van een legerkamp in een kampdorp. In de eeuwen die volgden werd het Kops Plateau nog door andere volkeren bewoond en werd deze unieke, maar bovenal strategische locatie, voor verschillende doeleinden gebruikt. Na WOII zijn op het andere deel dan van dit Lindenlaantje noodwoningen gebouwd, om tegemoet te komen aan de vraag naar woningruimte die ontrstond door het bombardement van 22 februari 1944. Deze noodwoningen hebben daar enkele decennia gestaan. Nadat die afgebroken waren heeft de Kopse Hof een recreatieve bestemming gekregen.      


    logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
   
   
Ooyse Schependom   

Ooyse Schependom
Wijk van Nijmegen
Map - NL - Nijmegen - Wijk 02 Nijmegen-Oost - Buurt 09 Ooyse Schependom.svg
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Oost
Coördinaten 51°51'0"NB, 5°52'59"OL
Oppervlakte 117 ha  
Inwoners (1 januari2006) 217
Hollands-Duits gemaal

De Ooyse Schependom is een wijk in het stadsdeel Nijmegen-Oost. Het gebied ligt in de Ooijpolder aan de Waal en grenst aan de gemeente Berg en Dal.

Het overgrote gedeelte van het gebied is natuurgebied met landbouw en wordt Stadswaard genoemd en is onderdeel van de Gelderse Poort. Ook de Oude Waal ligt in dit gebied net als enkele strandjes aan de Waal. Aan de Nijmeegse heuvelrug, grenzend aan het stadscentrum, zijn twee straten met woningen en ook aan de Ooysedijk staan enkele woningen. In 't Meertje (een inham bij de Waal) liggen enkele woonboten.

De Ooyse Schependom ligt geïsoleerd van de rest van de stad, doordat het aan de andere kant ligt van de Waalbrug en de Ubbergseweg. Deze wegen liggen hoger dan de huizen en woonboten van het Ooyse Schependom en vormen daardoor een barrière tussen deze wijk en de rest van de Nijmegen. De Ooyse Schependom is voor de meeste Nijmegenaren dan ook het voorportaal naar de Ooijpolder. Een bezienswaardigheid is het Hollands-Duits gemaal.

Na de Tweede Wereldoorlog was voor Nijmegen stadsuitbreiding in de Ooyse Schependom en de Ooijpolder een van de mogelijke opties. In het Structuuronderzoek van 1963 koos Nijmegen zelfs voor uitbreiding in dit gebied. De Ooijpolder viel uiteindelijk af vanwege haar waardevolle natuurschoon; de plannen voor bebouwing van de Ooijpolder werden in 1972 door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening afgewezen. De stad is toen gaan uitbreiden aan de westzijde, in Dukenburg en Lindenholt.

In 2016 en 2017 werd in het natuurgebied, de Stadswaard, een nevengeul van 1,5 kilometer aangelegd die de naam 't Zeumke kreeg. De geul werd op 17 november 2017 officieel geopend. Een voetgangersbrug heeft de naam 't Zeumplankje, deze ligt in het verlengde van de voetgangersbrug de Ooypoort die sinds november 2013 de Waalkade over 't Meertje met de Stadswaard verbindt.     

Banner breed blauwe 0099FF letters witte achtergrond 55 110

  

                           Design details: Paul Marsman© PMWD kleine banner 15 hoog Rode letters 156 zwarte achtergrond