Op deze pagina staat informatie over de Daalseweg in Nijmegen Oost:   

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).   

Klik hier of op een onderstaande foto om terug te gaan naar de pagina Nijmegen Oost.    


    

   

   

    

   


   
   
   
  Banner breed zwarte letters witte achtergrond 55 110 
    
Begraafplaats Daalseweg

DSC 1872 3 edited naamEen sierlijk smeedijzeren hek vormt de toegang tot begraafplaats Daalseweg. Daarachter een majestueuze beukenlaan (zie tweede foto), in kruisvorm met in het hart een kruisbeeld (zie derde foto). Met de nodige grandeur biedt deze Rooms-katholieke begraafplaats uit 1885 een laatste rustplaats aan vele bekende Nijmegenaren en Nijmeegse families. Onder een dak van bladeren zorgen de vele oude grafmonumenten gelegen tussen statige bomen voor het monumentale karakter van de begraafplaats. Om dat karakter te bewaren vindt aan de randen van de begraafplaats geen intensief onderhoud meer plaats. De padenstructuur wordt daardoor vager, maar natuurlijk groen krijgt meer lucht. Sinds 1995 worden hier weer nieuwe graven uitgegeven, waardoor er een spannende mengeling van heden en verleden ontstaat. 

DSC 1875 3 edited naamDe Begraafplaats Daalseweg is een van de bekendste begraafplaatsen in Nijmegen. Er liggen veel prominente en bekende Nijmegenaren. De begraafplaats ligt in de wijk Altrade.

In 1948 werd de begraafplaats gesloten vanwege de zware beschadigingen die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog ten gevolge van oorlogshandelingen waren ontstaan. Ook was het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden een van de redenen voor sluiting. Na bijna een halve eeuw werd in 1995 na een grondige renovatie de begraafplaats weer in gebruik genomen. Het inmiddels tot Rijksmonument verheven stukje Nijmegen is niet alleen bijzonder vanwege de aanwezigheid van de hier begraven prominente Nijmegenaren. Het ontwerp en het originele smeedijzeren hekwerk bij de ingang met aan weerskanten natuurstenen neogotische hekpijlers, zijn mogelijk van een nog grotere waarde.
DSC 1878 3 edited naamDe begraafplaats is ontworpen door stadsarchitect Jan Jacob Weve (overigens ook daar begraven). Op 24 juni 1885 kreeg Nijmegen haar eerste rooms-Katholieke begraafplaats door inzegening van de bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr. Godschalk. De twee brede paden die elkaar in een hoek van 90 graden kruisen vormen de basis, waaraan aan weerskanten rode beuken staan. Langs deze twee kruisende paden liggen de meest bekende graven.

Tot op heden zijn er op de begraafplaats Daalseweg zo'n 25.000 mensen begraven, waarvan ruim 300 slachtoffers van het Bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944. Verder liggen er prominente families begraven, waaronder Dreesmann, Terwindt, Bahlmann en Dobbelmann. Een gezichtsbepalend grafmonument op de begraafplaats is dat van de scheepsmagnaat A.F. Smulders (rijksmonument). Hij leverde onder meer bouwmaterialen voor het Suezkanaal. DSC 1881 3 edited naamMaar er liggen meer prominente mensen, waaronder de in Nijmegen wereldberoemde architect Oscar Leeuw. De grafmonumenten van de families van Heukelum, Veerkamp (zie foto en tekst onderaan na dit artikel), Randag en van Rosendael zijn evenals het eerder genoemde grafmonument van de familie Smulders zijn ieder apart aangemerkt als rijksmonument. Ook 5 aanwezige kruiswegstaties zijn tezamen één rijksmonument.

Op deze begraafplaats is ook een algemeen herdenkingsmonument voor de slachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944 (zie vierde foto hier direct boven).

Het op de eerste foto afgebeelde toegangshek is een apart aangewezen rijksmonument. Dat geldt ook voor de begraafplaats in zijn geheel en enkele elementen apart.

datum foto's: 23-09-2016
bron foto's: Paul Marsman©   

 Klik hier voor: "kerkelijke objecten, herdenkingsmonumenten en kerkhoven"  of op de foto voor de gebiedspagina.      
    
   
Grafmonument Veerkamp

Dit monument is te vinden op begraafplaats Daalseweg en is ca. 1900 vervaardigd in neogotische stijl. De grafkapel is gemaakt door de steenhouwer H.A. Euwens (1840-1910), wiens naam in het rechter postament is te lezen.

DSC 1880 3 edited naamHet grafmonument bestaat uit een neogotische open grafkapel en een liggende steen. De hardstenen grafkapel heeft een vierkant grondplan, een met een waterlijst afgesloten sokkel, een zadeldakje met nagebootste rensleien en een kruisbekroning op de top en twee aangekapte zadeldakjes boven de topgeveltjes van de zijgevels, die worden bekroond met een kruisbloem. 

De voorgevel heeft een tootboogvormig afgesloten opening, die wordt omlijst door twee zwart granieten zuilen op postamenten en voorzien van composietkapitelen. Op het rechter postament staat het inschrift: 

"H.A. Euwens". De topgevel heeft schouderstukken en een geprofileerde lijst. Tussen de lijst en de boog bevinden zich banden met de opschriften: "FAMILIE" en "VEERKAMP". De zijgevels hebben twee tootboogvormig afgesloten openingen. De achtergevel heeft in de topgevel een driepasvormige opening. In de kapel leiden vijf marmeren treden naar een marmeren beeld van een treurende vrouw, die met haar rechter arm leunt op een marmeren kruis met Christusmonogram.

De grafplaat is van zwart graniet gemaakt en draagt het volgende inschrift: "CAROLUS/ B.E. VEERKAMP/ 1850-1902/ JULIANA/ F.B. VEERKAMP-DEES/ 1818-1891/ ELISABETH A.M. VEERKAMP- TERWINDT/ 1853-1904".

Waardering:
Grafmonument Veerkamp uit ca. 1900 door H.A. Euwens (grafkapel)
- Van architectuur- en kunsthistorisch waarde als goed en gaaf voorbeeld van een hardstenen grafkapel met marmeren sculptuur en granieten tombe in neogotische stijl.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging aan het hoofdpadenkruis van de begraafplaats. Het grafmonument heeft ensemblewaarde als functioneel onderdeel van een begraafplaats met een kenmerkend laat 19de-eeuws en vroeg 20ste-eeuws karakter.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de funerair-historische en genealogische waarde van het grafteken.

Dit grafmonument is aangewezen als rijksmonument.

datum foto: 23-09-2016
bron foto: Paul Marsman©   

 Klik hier voor: "kerkelijke objecten, herdenkingsmonumenten en kerkhoven  of op de foto voor de gebiedspagina.    


   

                           Design details: Paul Marsman© PMWD kleine banner 15 hoog Rode letters 156 zwarte achtergrond