DSC 0038 6 edited naam 1024x158 smal hoogte     DSC 1005 ShiftN 3 edited naam

Klik hier voor menu extern Nijmegen West

Nijmegen West   

Nijmegen West omvat de wijken en gebieden Hees, Heseveld, Neerbosch (oostelijk van het kanaal), Neerbosch-Oost, de Biezen, Wolfskuil, Waterkwartier en het industriegebied.

Het betreft alles wat zich westelijk van de spoorlijn van de Waalbrug richting Den Bosch tot het kanaal en dan begrenst door het kanaal tot de Waal en de Waal tot de spoorbrug bevindt.

Klik hieronder op de straat en/of gebied om op de overzichtpagina te komen. Door op het object te klikken komt u daar direct.   
Klik in de artikelen op de foto's om terug te keren naar deze pagina "Nijmegen West." De afbeeldingen in de wijk- en buurtbeschrijvingen voeren u terug naar de pagina "Nijmegen."     

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen.  


Klik hieronder op de wijk, buurt, straat of een object om bij de beschrijving en eventuele foto te komen:

De wijken en buurten:

De straten (Objecten op www.NijmeegsGlorie.nl):   

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen.     logo NG dubbel rood 2 non bold
   
   
Biezen   

Biezen
Wijk van Nijmegen
Map - NL - Nijmegen - Biezen.PNG
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Oud-West
Coördinaten 51°50'53,416"NB, 5°50'45,186"OL
Oppervlakte 124 ha.  
Inwoners (2017) 8.400
Overig
Postcode(s) 6541

De Biezen is een wijk en wordt begrenst door de Rivierstraat, de Marialaan, de Waal en de spoorlijn. De wijk heeft een ingewikkelde stedenbouwkundige structuur. Er bestaat een sterke menging van wonen en werken, alhoewel er de afgelopen 25 jaar heel wat bedrijven zijn verdwenen. De dichtheid van de bebouwing is groot. Een ander punt, dat ook de andere wijken in deze hoek van de stad tekent, is de barrière die spoorlijn en station vormen.

De naam Biezen is niet zo bekend. Bekender is de naam van de buurt in het noordwestelijk deel van de wijk, namelijk het Waterkwartier. Het gaat hier om een flinke buurt met vooral kleine, vooroorlogse of direct naoorlogse corporatiewoningen, met relatief lage huren. 
 
 
   
      logo NG dubbel rood 2 non bold

     
Haven- en industrieterrein   

Haven- en industrieterrein
Wijk van Nijmegen
Locatie van Haven- en industrieterrein binnen Nijmegen
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West
Coördinaten 51°51'5,195"NB, 5°49'46,016"OL
Oppervlakte 295 ha  
Inwoners 200
Overig
Postcode(s) 6541

Het Haven- en industrieterrein is een wijk in Nijmegen. De wijk ligt zowel aan de Waal als het Maas-Waalkanaal in het stadsdeel Nieuw-West.

De wijk bestaat voor een groot gedeelte (130ha) uit de industrieterreinen Noord- en Oostkanaalhaven. De stoomtramlijn Nijmegen liep naar dit terrein. De eerste bedrijfsterreinen werden uitgegeven in de periode 1906-1913.

Vanwege het stadsvernieuwingsproject Koerswest worden ook de havengebieden vernieuwd. 

Het tracé naar de nieuwe stadsbrug de Oversteek over de Waal doorsnijdt het gebied.      
   
  logo NG dubbel rood 2 non boldWaalfront   

Waalfront is een toekomstige wijk in Nijmegen, waar onder andere 2650 woningen moeten verrijzen. Tussen 2010 en 2025 staat de bouw van deze nieuwe wijk aan de Waal gepland in het gebied van de huidige oude haven tot het industrieterrein. Het stedenbouwkundig plan is een ontwerp van landschapsarchitect Lodewijk Baljon en architect Liesbeth van der Pol, in gezamenlijk overleg met omwonenden en ondernemers.

Locatie   

De wijk Waalfront zal komen te liggen ten westen van het stadscentrum grenzend in het oosten aan het spoor, in het noorden aan de Waal, in het westen aan het industrieterrein met de nieuwe Stadsbrug over de Waal (de Oversteek) en in het zuiden aan de Weurtseweg.

Deelgebieden   

Handelskade: 
Een woon-winkelgebied aan de Waalhaven met hoogbouw tot 17 verdiepingen, naast de te bouwen woontoren momenteel in ontwikkeling van 60 meter hoog (bouw gepland medio 2019),aan de andere kant van de Voorstadslaan. Dit is het gebied dat Waalfront met het centrum van Nijmegen verbindt.

Waalhaven: 
Waar de huidige haven ligt blijft een rustplaats voor kleine schepen en een ligplaats voor woonboten.

Eiland: 
Het gebied tussen Waalhaven en de rivier verandert in een parkachtig eiland met in het midden een verhoogd paviljoen. Het eiland is met bruggen verbonden aan de Waalkade en het Quartier Romain.

Quartier Romain: 
In het middelste deel van Waalfront, waar vroeger de Romeinse nederzetting heeft gelegen, komt een woonbuurt te liggen. De Romeinse historie van dit gebied komt terug in een geblokt stratenpatroon, laagbouw, het gebruik van natuursteen en een plek waar opgravingen worden blootgelegd en tentoongesteld. 

Dijkhoven:
Tussen de Waalbandijk en de Weurtseweg komt, aangenzend aan het Waterkwartier, een woonwijk te liggen met oplopende hoogbouw richting dijk, zodat van daaruit het rivierenlandschap te bewonderen valt. 

Park: 
Het gedeelte tussen dijk en Quartier Romain blijft grotendeels onbebouwd om zo het landschap te accentueren. 

Fort: 
Het historische Fort Krayenhoff zal zichtbaar gemaakt worden en de omringende ruimte zal open blijven, waarbij de historische ligging van de grachten het reliëf zullen bepalen. 

Fortlandschap: 
Het Fortlandschap ligt achter het Fort Krayenhoff en zal gedeeltelijk openblijven en gedeeltelijk radiaal vanuit het Fort worden bebouwd, om zo het zicht op het Fort en daarachter de Waal te behouden.

Kritiek   

Ondanks meedenken van omwonenden en ondernemers over, en het enthousiast onthaal van het masterplan, zijn er ook kritische geluiden te horen. Meerdere huidige bewoners van appartementen aan de Waalhaven spuien kritiek over de in hun ogen gebrekkige informatiestroom van de bouwplannen en de hoogte van bebouwing op de handelskade, die een deel van hun uitzicht op het centrum wegneemt. Ook zijn schippers kritisch over de verkleining van de havenmond, waardoor volgens hen een schip de haven binnenvaren een stuk lastiger wordt.
  logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
Waterkwartier   

Bewonersinitiatief website:
Een bewonersinitiatief heeft een website voor de buurt opgezet: www.dorpsbelanghees.nl
  logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
Heseveld   

Hesevald
Wijk van Nijmegen
Map - NL - Nijmegen - Heseveld.PNG
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West
Coördinaten 51°50'2"NB, 5°49'44"OL
Inwoners 6350.
Overig
Postcode(s) 6543

Geschiedenis: 
Heseveld is een wijk uit eind jaren veertig en begin jaren vijftig. De wijk is gebouwd volgens een gridsysteem en kent een menging van laagbouw en etagebouw met gazons ertussen. De noordkant van de wijk (wat ruimer) en de zuidkant (aan de overzijde van de Graafseweg, deels vooroorlogs) wijken af van deze structuur. De wijk is origineel een onderdeel van het voormalig dorp Hees (Nijmegen) daar het de landbouwakkers van het voormalige dorp betrof. De wijk wordt dan ook vaak als 'Hees-Heseveld' benoemd.

'Stier van Hees'

Door het groen tussen de woningen is er een levendigheid ontstaan die hier en daar wordt versterkt door oudere panden en in het centrum door de markt (Daniëlsplein). Voorts zijn er fraaie voorbeelden van "Bossche Schoolarchitectuur" te vinden. Aan de randen van de wijk bevinden zich "fysieke" barrières (Graafseweg en spoorlijn).

Na een terugloop in de jaren tachtig is het bevolkingsaantal gestabiliseerd. De samenstelling van de bevolking is gemiddeld; ouderen en allochtone inwoners zijn licht oververtegenwoordigd.

De voormalige RK O.L.V. ten Hemelopnemingkerk uit 1962, een gemeentelijk monument ook bekend als Daniëlskerk, is ontworpen door de architect L.A.J. de Bruijn van het architectenbureau Benning en Fokker uit Nijmegen. In 2007 werd de kerk verbouwd tot appartementencomplex voor mensen met een verstandelijke beperking.   

Buurten:  
De woningvoorraad bestaat uit een menging van koop- en huurwoningen in de lagere prijsklassen. Mede in samenhang hiermee is het sociaal-economisch profiel van de wijk bescheiden.

De volgende buurtjes zijn te onderscheiden:  

  • Jerusalem, aan de zuidoostkant van de wijk; kleine laagbouw en smalle straten.
  • De Planetenbuurt aan de noordoostkant, met etage- en laagbouw.
  • Afrika/Bouwmeesterbuurt rondom de Daniëlsweg (etage- en laagbouw in de huursector).

Openbaar vervoer: 
De wijk grenst zuid oostelijk aan Station Nijmegen Goffert. Het station wordt twee keer per uur in de richtingen Station Nijmegen Centraal en 's-Hertogenbosch bediend. Ook lopen meerdere buslijnen via de Graafseweg en via de Krugerstaraat/Molenweg richting Station Nijmegen Centraal, 's-Hertogenbosch en de wijken Neerbosch-Oost, Lindenholt, Voorstenkamp en Station Nijmegen Dukenburg.

Sport: 
Aan de Dennenstraat is Omnivereniging Quick 1888 gehuisvest. Hier wordt Cricket, Voetbal en tennis beoefent. De herenafdeling van het voetbal is één van de weinige amateurelftallen in bezit van de KNVB beker. Naast Quick is Sporthal OC Huisman gevestigd en zal in 2018 De stichting Talent Centraal Nijmegen zijn deuren openen op hetzelfde terrein. 

Bekende oud-inwoners: 

  • Alex van Halen    
  • Eddie van Halen    
  • Frank Boeijen   

Enkele afbeeldingen

Pieter Postplein
Paul Krugerstraat
Jerusalem    logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
Jerusalem   

 
 

Jerusalem is een buurt en is onderdeel aan de zuidoostkant van de wijk Heseveld. De naam Jeruzalem (in Nijmeegs dialect: Jerusalem) ontstond door de bouw van witte, betonnen naoorlogse kleine laagbouw- en hoogbouwwoningen in smalle straten. Het kleine en rustige buurtje is gelegen de Vuurdoornstraat, de Klimopstraat, Molenweg, Oude Graafseweg en Duindoornstraat. De belangrijkste doorgaande weg is de Boksdoornstraat.

Ontstaan   

 
 Typische huisjes in Jerusalem
(Heseveld)

Jerusalem is een naoorlogse buurt met overwegend kleine, goedkope huurwoningen. De bouw is in 1953 begonnen, op de tuinbouwgronden achter de Wolfskuilseweg en de Oude Graafseweg. De naam Jerusalem verwijst naar de opvallende witte kleur van de woningen, gebouwd met Marshallgelden. In Nijmegen werden middels prefabricage de zogenaamde Airey-woningen in snel tempo gebouwd. Ook in andere steden werden buurten met zulke woningen gebouwd. Bijzonder in Nijmegen is dat het puin van de middeleeuwse binnenstad na het bombardement in februari 1944 verwerkt is in de prefab betonnen 'bouwstenen' van de woningen.

Huidige situatie   

Begin van deze eeuw verkocht verhuurder Talis een deel van de appartementen in de hoogbouw, na een flinke opknapbeurt. De laagbouw is nog steeds uitsluitend huur.      logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
   
Neerbosch-Oost

Neerbosch-Oost
Wijk van Nijmegen
Map - NL - Nijmegen - Neerbosch-Oost.PNG
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West
Coördinaten 51°49'52,651"NB, 5°48'49,162"OL
Oppervlakte 148 ha  
Inwoners 7.351 (1 januari 2008)
Overig
Postcode(s) 6544

Neerbosch-Oost is een wijk in Nijmegen. Deze wijk is grotendeels gebouwd in de tweede helft van de jaren 60, het noordoostelijke deel is gebouwd in 1990. Omdat het westelijke (tevens grootste) gedeelte van Neerbosch-Oost ingeklemd ligt tussen het Maas-Waalkanaal en twee drukke doorgaande wegen, de Graafseweg en de Neerbosscheweg, ligt dit deel van de wijk binnen Nijmegen tamelijk geïsoleerd; er is voor automobilisten slechts één toegangsweg (O.C. Huismanstraat).

Hoewel het gebied tussen de Neerbosscheweg en de Dennenstraat - Dr. de Blécourtstraat (inclusief het nieuwbouwproject Rosa de Lima) deel uitmaakt van de wijk Neerbosch-Oost, wordt dit gedeelte door sommigen beschouwd als onderdeel van de wijk Hees. Zo ook op deze website.

Ontstaan: 
De wijk is gebouwd tegen het voormalige dorp Neerbosch, dat in 1920 door het graven van het Maas-Waalkanaal werd doorsneden. De Dorpsstraat aan de noordzijde van Neerbosch-Oost, met een middeleeuws kerkje op nr. 112 (een rijksmonument), de pastorie op nr. 114 en het brandspuithuisje op nr. 104 (gemeentemonumenten) herinneren daar nog aan. Tevens staan de woningen in Neerbosch-Oost kadastraal bekend als Neerbosch. Tot 1977 heette de wijk ook zo, daarna is de wijk bij raadsbesluit Neerbosch-Oost gaan heten.

Neerbosch-Oost is de laatste stadsuitbreiding in het kader van de wederopbouw, voordat Nijmegen voorbij het Maas-Waalkanaal ging bouwen. De bebouwing is divers en ruim opgezet met veel groen tussen de buurten, de opzet is vrijwel gelijk aan de wijken Grootstal en Hatert, maar in tegenstelling tot die wijken worden er geen platte daken meer toegepast. Er staan veel sociale huurwoningen (slechts 26% is koopwoning), de wijk bestaat voor meer dan de helft uit hoogbouw, met name aan de zuidelijke en westelijke rand van de wijk. In het noordwesten, tussen de Dorpsstraat en het Maas-Waalkanaal, is sinds 1985 een bescheiden woonwagenkamp gevestigd.

Voorzieningen:  
Centraal in de wijk ligt het op 7 november 1967 geopende winkelcentrum "Notenhout", met 2 supermarkten en diverse kleine winkels. De overige voorzieningen in de wijk bestaan uit een basisschool ("Het Octaaf"), bejaardenhuis "De Honinghoeve" (gesloopt in 2008, nieuwbouw gereed in 2010), Rooms-katholieke kerk "De Goede Herder" ontworpen door de architecten H. Brouwer en Th. Th. Deurvorst, wijkcentrum "De Schalmei", de "VoCaSa" sporthal en kinderboerderij "'t Boerke". De bibliotheek is na brandstichting in 2002 grotendeels verwoest en is uiteindelijk geheel gesloopt. Op 8 januari 2007 is de bibliotheek heropend in het gebouw van de wijkschool, maar in 2012 weer gesloten. Er is verder weinig bedrijvigheid in de wijk, behalve de eerdergenoemde winkels is er een sportschool en een garagebedrijfmet (inmiddels gesloten) tankstation.

Breng-buslijn 6 verzorgt een directe verbinding met station Nijmegen en de binnenstad. Neerbosch-Oost is gunstig gelegen in Nijmegen voor wat betreft het autoverkeer, in minder dan 5 minuten is de A73 te bereiken.

Verbetering:  
Neerbosch-Oost is in de jaren zestig gebouwd met relatief veel sociale woningbouw, waardoor het risico ontstond dat het een probleemwijk ging worden. Reeds in de zeventiger jaren dreigde verpaupering, doordat een leegstaand bedrijventerrein (het E.W. Smit-terrein, van een voormalig aannemersbedrijf) met een kraakpand in de noordoosthoek een desolate aanblik bood. In 1989 is door de gemeente besloten om dit terrein te bebouwen met koopwoningen, waardoor de wijk in aanzien verbeterde. Verder heeft de gemeente de overlast van hangjongeren beperkt door het openstellen van een jongerencentrum en de aanleg van een Cruyff Court. Bovendien behoren de quickvelden ook tot Neerbosch-Oost.

Plaquette aan de muur van een woning aan de Masayalaan

Stedenband: 
De gemeente Nijmegen heeft in Neerbosch-Oost straten vernoemd naar enkele steden waarmee de stad een stedenband onderhoudt. De Pskovlaan, Masayalaan en Vriendschapslaan zijn in 1990 aangelegd op het voormalige E.W. Smit-terrein. In 1996 werden er 38 bejaardenwoningen opgeleverd aan de Rapsodiestraat (tegen het eerdergenoemde nieuwbouwdeel aan); om een hernummering van deze straat te voorkomen is dit deel omgedoopt tot Albanystraat.  
    logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
   
Wolfskuil   

Wolfskuil
Wijk van Nijmegen
Map - NL - Nijmegen - Wolfskuil.PNG
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Oud-West
Coördinaten 51°50'24,727"NB, 5°50'39,779"OL
Oppervlakte 0,76 km²  
Inwoners (2016 ) 6.056
Overig
Postcode(s) 6542

Wolfskuil is een oude volkswijk in stadsdeel Oud-West van de gemeente Nijmegen.

De wijk wordt begrensd door de Marialaan, de Molenweg, de Wolfkuilseweg en de Spoorlijn Tilburg - Nijmegen. De Rozenbuurt hoort statistisch bij Wolfskuil, maar is daarvan min of meer afgesneden door de Graafseweg. De openbare ruimte kenmerkt zich hier door een aantal grotere lanen en kleinere woonstraten en pleinen (onder andere Nieuw Nachtegaalplein). Deze lanen volgen de structuur van de oude veldwegen. In 2016 telde de wijk 6.056 inwoners.

Het gebied ten noordoosten van de Nieuwe Nonnendaalseweg is gebouwd in de jaren '10 en '20 van de vorige eeuw. De wijk is eind jaren '40 en begin jaren '50 gerenoveerd. De oude huizen, die tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog gebouwd werden, zijn vervangen door nieuwe huizen en appartementen. Maatstaf voor de omvang van de nieuwe wijk was die van de parochie, die maximaal 5.000 zielen telt. In de volksmond wordt de wijk vaak 'de Kuul' genoemd, omdat deze buurt ten opzichte van de oude stuwwal (de Graafseweg) in een kuil ligt. In het hart van de Wolfskuil ligt Kinderboerderij Kobus. Tevens is op de Looimolenweg De Witte Molen te vinden. De Witte Molen is de oudste van de nog bestaande twee windmolens in Nijmegen en grenst aan het Florapark. 

Voorzieningen: 
In de Wolfskuil bevinden zich Wijkcentrum Villa Nova en Wijkcentrum Titus Brandsma (o.a. inclusief Stip), De Wijkfabriek, Winkelcentrum Molenweg (Noord), Basisschool Michiel de Ruyter en Basisschool IKC De Wieken, Hobbycentrum De Nonnendaal, En het Florapark.  

Banner breed blauwe 0099FF letters witte achtergrond 55 110 

   

                           Design details: Paul Marsman© PMWD kleine banner 15 hoog Rode letters 156 zwarte achtergrond