Op deze pagina staat informatie over de Molenstraat in het Centrum:   

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).   

Klik hier of op een onderstaande foto om terug te gaan naar de pagina Nijmegen Centrum / Benedenstad.   


        

    

    


  logo NG dubbel rood 2 non bold
         
De Molenstraat

Te vinden in het centrum van Nijmegen.

DSC 1478 3 edited ShiftN naamVanaf de tweede helft van de dertiende eeuw was de Molenstraat de uitvalsweg vanaf de Wiemelpoort richting het zuiden en lag in deze tijd nog buiten de stadsomwalling, maar raakte al wel bebouwd. Tot circa 1436 lag de Molenstraat buiten de stadswallen. In de vijftiende eeuw raakte de Molenstraat meer structureler en meer aaneengesloten bebouwd en is de verkaveling tot stand gekomen. Door uitbreiding werden de wallen verlegd. Omstreeks 1470 kwam de Voorstad, waar de Molenstraat bij hoorde, binnen de stadsommuring te liggen. Op de stadsplattegrond van Feltman uit 1669 is aan de westzijde al aaneengesloten bebouwing te zien. 

De naam verwijst naar de vele molens in de buurt.

Tot 1874, toen de vesting was opgeheven en de stadsmuren gesloopt werden, had de straat een woonfunctie. Hierna kwam de nadruk op winkels te liggen. Thans heeft de Molenstraat heeft zowel een winkel- als een horecafunctie. 

De Molenstraat loopt van de Bisschop Hamerstraat tot de Broerstraat. Bij het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944 werd alleen de noordzijde beschadigd waaronder de voorgevel van de Molenstraatkerk. 

DSC 1481 4 edited ShiftN naamAan die zijde werd in 1972 de Passage Molenpoort gebouwd. Daarvoor moest het historische gebouw van het "Oud Burger Gasthuis" wijken. Daar was na de verhuizing van dat bejaatdentehuis voor Nijmegenaren naar de Professor Cornelissenstraat, het hoofdbureau van politie gevestigd. Voor de politie werd nieuwbouw gerealiseerd aan het Mariënburg. 

De zuidzijde heeft boven de winkels op de begane grond nog veel historische gevels. 

Sinds de jaren '90 ligt de nadruk van de noordzijde op horeca en is de Molenstraat ook een belangrijke uitgaansstraat geworden, waar onder meer sinds 1996 een grote Drie Gezusters gevestigd is. 

In 1902 werd een kort gedeelte van de Molenstraat, tussen het Keizer Karelplein en de kruising In de Betouwstraat - Van Welderenstraat vernoemd naar de missionaris-martelaar bisschop Ferdinand Hamer wiens geboortehuis daar stond. Een klein gedeelte tussen de Ziekerstraat en de Pauwelstraat, de Korte Molenstraat, is met de wederopbouw hernoemd in en samengevoegd met de Broerstraat. 

De inham waar nu veel terrassen zijn en die informeel Molenplein genoemd wordt (zie tweede foto hierboven), stond eerst bekend als Aan den Poel. Daar heeft in de vorige eeuw vele decennia lang een taxibedrijf gezeten. De panden aan dit deel van de noordzijde zijn nagenoeg allemaal rijks- of gemeentelijke monumenten.  

Het overgrote deel van de Molenstraat behoort tot de voor gemotoriseerd verkeer afgesloten winkelzone in het stadscentrum. 

datum foto's: 20-05-2016
bron foto's: Paul Marsman©    


  

  

  

  

  

  

  

  

  

     
   logo NG dubbel rood 2 non bold
De Molenstraatkerk

Deze kerk heet eigenlijk Petrus Canisiuskerk en is het kerkgebouw van de rooms-katholieke Petrus Canisiusparochie aan de Molenstraat in het centrum.

DSC 0541 3 edited ShiftN naamGeschiedenis:
Deze kerk bevindt zich op de plaats waar in de 14e eeuw een regulierenklooster werd gevestigd. Vanaf de Tachtigjarige Oorlog en de daaropvolgende eeuwen had de kerk te maken met verwoestingen en leegstand, en functioneerde hij als kerk van de Waalse en lutherse gemeente. De kerk werd in 1818 weer door de katholieken in gebruik genomen; hij werd toegewezen aan de jezuïeten. Hij droeg van 1821 tot 1925 de naam Ignatiuskerk, naar de stichter van deze orde. Omdat de kerk te klein werd en in slechte staat verkeerde, werd hij vervangen door een groot neogotisch gebouw (1894-1896) met pastorie van de hand van architect Nicolaas Molenaar sr.. Het nieuwe gebouw werd in 1898 geconsacreerd. De kerk kreeg zijn huidige naam in 1925, het jaar waarin de Nijmegenaar Petrus Canisius heilig werd verklaard.

Tijdens het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944 werd een groot deel van het kerkgebouw verwoest; alleen van het priesterkoor en het transept bleef nog een gedeelte overeind. Tussen 1958 en 1960 werd een nieuw kerkgebouw van de architecten J. Coumans, W. van Dael en A. Siebers uit Breda gebouwd en verbonden met het oude transept en koor.

Architectuur en inventaris:
De Molenstraatkerk bestaat uit de neogotische oudbouw (koor en transept) verbonden met een naoorlogse traditionalistische nieuwbouw in de vorm van een zaalkerk. Het dak van het schip wordt gedragen door een betonconstructie in de vorm van een kopbalkgebint met overstek. De kerk heeft aan de voorzijde, aan de Molenstraat, een modernistische zuilengalerij, die enkele meters voor de gevel geplaatst is. Tussen de zuilen hangt een bronzen Christusmonogram van Jan Vaes met een doorsnede van 2,5 meter. 

Nijmegen Molenstraatkerk Relieken CanisiusIn de voet van de hoge klokkentoren, die bij de naoorlogse restauratie werd gebouwd, aan de linkerzijde van de hoofdingang, bevindt zich een kapel, waar het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Nijmegen wordt vereerd. Dit kleine zwarte Mariabeeldje werd in 1836 aan de Ignatiuskerk geschonken door Antonius van Veersen om het ter verering uit te stallen. Verder bevindt zich in deze kapel een stenen beeld van Petrus Canisius door Gerard Bruning.

In een vitrine onder het volksaltaar bevinden zich relieken van Petrus Canisius, waaronder zijn schoenen (zie 2e foto hiernaast). 

Het orgel van de kerk is afkomstig uit de gesloopte Verrijzeniskerk in Grootstal. De kruisweg in de Molenstraatkerk is gemaakt door de Nijmeegse kunstenaar Wim van Woerkom; hij ontwierp ook enkele glas-in-betonramen in de kerk.

De Petrus Canisiuskerk geniet gemeentelijke monumentenbescherming van de gemeente Nijmegen.

datum foto: 26-02-2016 
bron foto: Paul Marsman© 
datum foto relieken: onbekend 
bron foto relieken: onbekend 

 Klik hier voor: "kerkelijke objecten, herdenkingsmonumenten en kerkhoven  of op de foto voor de gebiedspagina. 


 

                           Design details: Paul Marsman© PMWD kleine banner 15 hoog Rode letters 156 zwarte achtergrond