DSC 0038 6 edited naam 1024x158 smal hoogte     DSC 1005 ShiftN 3 edited naam

Klik hier voor de Informatie menu's Nijmegen Zuid. 

Nijmegen Zuid   

Met Nijmegen Zuid worden op deze website de wijken Brakkenstein, Hatertse Hei, Grootstal, Hatert en Winkelsteeg bedoeld, alsmede het deel van de wijk Goffert, zuidwestelijk van de Oude Mollenhutseweg (thans: Burgemeester daleslaan) wat eigenlijk het Jonkerbos is. 

Het park Brakkenstein, wat eigenlijk het grondgebied van Heijendaal is, wordt gelet op de historie met Brakkenstein, op deze website ook bij Zuid gerekend.

Dit gebied wordt begrenst door de St. Annastraat vanaf de Slotemaker de Bruïneweg tot de Houtlaan. Daar links en via de Houtlaan, Kwekerijweg en d'Almarasweg tot de spoorwegovergang op laatstgenoemde weg. Dan rechts via de spoorlijn Nijmegen-Venlo naar de spoorwegovergang Sionsweg. Daar rechts de Sions- en Scheidingsweg op tot de St. Annastraat. Die oversteken en de Grootstalselaan op tot de Malder-Burchtstraat, de Malder-Burchtstraat tot aan het kanaal, dan het Maas Waalkanaal tot de spoorbrug, de spoorlijn Oss-Nijmegen tot het spoorwegviaduct Neerboscheweg, daar rechts de Neerboscheweg, Oude Mollenhutseweg (thans Burgemeester Daleslaan) tot de Hatertseweg. Op die weg linksaf tot de Slotemaker de Bruïneweg. Daar rechts tot de St. Annastraat.

Die stukjes Nijmegen ten zuiden van de Grootstalselaan behoren ook bij Nijmegen Zuid.

Klik hieronder op de straat en/of gebied om op de overzichtpagina te komen. Door op het object te klikken komt u daar direct.   
Klik in de artikelen op de foto's om terug te keren naar deze pagina "Nijmegen Zuid." De afbeeldingen in de wijk- en buurtbeschrijvingen voeren u terug naar de pagina "Nijmegen."   

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen.  


Klik op op de wijk, buurt, straat of het object om bij de betreffende artikelen te komen: 

De wijken en/of buurten:  

De straten en objecten:    

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen.   


    logo NG dubbel rood 2 non bold
   
   
Brakkenstein   

Brakkenstein
Wijk van Nijmegen
Map - NL - Nijmegen - Brakkenstein.PNG
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Zuid
Coördinaten 51°48'49,518"NB, 5°51'53,939"OL
Oppervlakte 136 ha  
Inwoners (2017) 3.790
Overig
Postcode(s) 6525
Foto's
toegangshekken landgoed Brakkesteijn
toegangshekken landgoed Brakkesteyn

Brakkenstein is een stadswijk van Nijmegen. De wijk ligt in het zuidoosten van de stad. Tot het eind van de jaren 50 van de 20e eeuw was Brakkenstein een gebied dat vrij lag van de stad. In tegenstelling tot de wijk Hatert ernaast is Brakkenstein nooit een dorp op zichzelf geweest. Het viel oorspronkelijk onder het bestuur van Hatert. De wijk telde 3.818 inwoners op 1 januari 2016. De wijknaam is eeuwenoud en zou verband houden met een onderkomen voor jachthonden, de zogeheten Bracken.

Het belangrijkste monument van Brakkenstein is Huize Brakkesteyn, dat in 1865 werd gebouwd in neoclassicistische stijl. In het gebouw is tegenwoordig een luxerestaurant gevestigd. Het gebouw heeft, evenals het bijbehorende park en het stalgebouw uit 1916, de status van rijksmonument.

In Park Brakkenstein werd elk jaar een concours hippique en andere paardensportkampioenschappen gehouden. Sinds 2004 is het park ook elk eerste weekend van juli het decor van de Music Meeting, een wereldmuziekfestival.

In Klooster Brakkenstein is het moederhuis van de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament in Nederland gevestigd. Aangrenzend is een nieuw verzorgings- en verpleeghuis Brakkenstein o.a. voor broeders en paters van diverse congregaties en ordes die tot 2016 in het Berchmanianum woonden. Het Berchmanianum is een voormalig kloostergebouw uit 1927 dat is ontworpen door Jos Cuypers en zijn zoon Pierre Cuypers jr.. Het gebouw is in 2013 gekocht door de Radboud Universiteit Nijmegen en zal worden verbouwd tot academiegebouw.

Brakkenstein kent veel verenigingen. Zo zijn er onder andere meerdere scholen, meerdere sportclubs waaronder voetbalvereniging RKSV Brakkenstein en heeft de wijk een eigen harmonie. Ook is de grootste Nijmeegse atletiekvereniging, Nijmegen Atletiek, in Brakkenstein gevestigd.
    logo NG dubbel rood 2 non bold

      
Grootstal   

Grootstal
Wijk van Nijmegen
Map - NL - Nijmegen - Grootstal.PNG
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Zuid
Coördinaten 51°48'43,405"NB, 5°50'34,836"OL
Inwoners 5354

Grootstal is een wijk in Nijmegen in de Nederlandse provincie Gelderland. De wijk ligt in het stadsdeel Nijmegen-Zuid, ten zuiden van Hatertse Hei en ten westen van Brakkenstein. Het aantal inwoners is 5354 (peildatum 1 januari 2005). De wijk is genoemd naar een boerderij met de naam Groote Stal die gelegen was bij Malden. 

Het grootste deel van de wijk is gebouwd tussen 1955 en 1965. De Rotterdamse architect E.F. Groosman ontwierp de wijk en liet zo'n 700 woningen met platte daken bouwen. Grootstal is een voorbeeld van de stedenbouw uit die tijd; het heeft een ruime opzet met rechte wegen en brede stoepen. In het noordwesten van de wijk werd in de tweede helft van de jaren 90 het voormalige sportpark Grootstal bebouwd met ongeveer 650 woningen. 

In 1962 werd in Grootstal de Verrijzeniskerk gebouwd naar een ontwerp van P. Dijkema. Deze kerk moest al in 1992 plaats maken voor bejaardenflat De Ring. Vlak voor de afbraak is de kerk volledig afgebrand. De in 1964 door het architectenbureau C. Nap & G.J.P. van Ede voor de hervormde gemeente in de wijk gebouwde Pauluskerk werd in 1995 als vervangend kerkgebouw door de r.-k parochie overgenomen. 

In Grootstal bevinden zich diverse winkels en wijkcentrum De Schakel.
    logo NG dubbel rood 2 non bold

         
Hatert   

Hatert
Wijk van Nijmegen
Map - NL - Nijmegen - Hatert.PNG
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Zuid
Coördinaten 51°48'22"NB, 5°49'34"OL
Oppervlakte 132 ha  
Inwoners 9724
Overig
Postcode(s) 6535 en 6534
Winkelcentrum "Winkelhart Hatert"
Detailopname in "Winkelhart Hatert"

Hatert is een stadswijk, gebouwd rondom een voormalig dorp met dezelfde naam. De wijk is qua inwonertal (9.724 inwoners op 1 januari 2005 en 6.600 op 1 januari 2007) de grootste van de stad. Het is gelegen tussen het Maas-Waalkanaal, het industrieterrein Winkelsteeg, de Grootstalselaan en de Malderburchtstraat.

In maart 2007 werd de wijk met 39 andere wijken door minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie op de lijst gezet van veertig wijken die voor verbetering in aanmerking komen.

Opbouw: 
De wijk kent een strakke stedenbouwkundige opbouw. Architectonisch is de wijk slechts beperkt afwisselend; er zijn laagbouwwoningen met platte daken en rechthoekige flatgebouwen. Daarnaast zijn er verschillende groenstroken aangelegd. De nieuwere wooncomplexen nabij Winkelhart Hatert hebben ook rondere vormen, zoals de zogenaamde Banaan.

Het noordelijk deel van Hatert, de Edelstenenbuurt, bestaat overwegend uit koopwoningen, in tegenstelling tot de woningen ten zuiden van de Hatertseweg, die meestal huurwoningen zijn. Aan de randen van de wijk staan verschillende grote etagecomplexen, zoals de studentenflat Vossenveld. Het grootste deel van Hatert werd gebouwd tussen 1955 en 1965.

Sinds 1995 is er een groei te zien in het aantal kinderen, maar de wijk heeft te maken met een vergrijzing. Daarnaast hebben relatief veel allochtonen zich er gevestigd.

Geschiedenis: 
Reeds in de Romeinse tijd moet er in Hatert bewoning zijn geweest, gezien een aantal opgravingen aan het einde van de 20e eeuw.

De naam Hatert zou net als de plaatsnaam Heteren en de streeknaam de Hetter afgeleid kunnen zijn van Chattuarii of Hattuarii, Hetware, een stam die in de zesde eeuw optrok naar het westen. Net als bij Bataven en Betuwe, zou het bij Hatert en Heteren om twee vormen van dezelfde naam gaan.

De naam kent meerdere vormen, waarvan de vermeldingen zijn terug te vinden tot in de 14e eeuw: In Hautert (1310), pago Hatert (1375) in parochia de Hautart (1437). Hatert heeft zijn naam gegeven aan het adellijk geslacht Ten Haltert of Ten Hautert die in het gebied leefde; een vroege vermelding is Rudolf van der Hautert (1424). In Hatert stonden drie versterkte landhuizen: Huis Hatert, Duckenburg en de Hulzen. Deze landhuizen werden gebruikt bij belegeringen van Nijmegen.

Tot de jaren zestig was Hatert een dorp, dat vrij lag van de stad Nijmegen. Dit is nog te zien aan enkele boerderijen aan de Hatertseweg. Deze weg eindigde vroeger op het dorpsplein, waar een neogotische kerk uit 1844 gelegen was, gebouwd door de Dominicanen. De kerk werd in 1967 gesloopt bij de aanleg van het talud voor de Hatertsebrug over het Maas-Waalkanaal. Het voormalige dorpsplein werd daardoor de huidige kruising Van Boetbergweg, Couwenbergstraat, Hatertseweg en Vossendijk.

In de jaren zestig werd Hatert uitgebreid met meer dan 3500 woningen en ging het functioneren als stadswijk van Nijmegen. De wijk kreeg een strak, rechthoekig stratenpatroon. Er werden overwegend eengezinswoningen gebouwd in laagbouw met platte daken, en enkele flatwoningen aan de rand van de wijk. Ook werd er tussen 1963 en 1965 een nieuwe kerk gebouwd, de Antonius Abtkerk, ontworpen door de Tilburgse architect Jos Schijvens. Deze werd in 2002 gesloopt en in 2004 werd er een nieuwe, veel kleinere kerk geopend.

Het meest bezienswaardige gebouw in Hatert is Huis Hatert, oorspronkelijk een kasteel uit de veertiende eeuw. Het huidige gebouw is als boerderij opgetrokken in de negentiende eeuw. Huis Hatert is een rijksmonument.

Vogelaarwijk:
In 2006 werd Hatert 'benoemd' tot probleemwijk van Nijmegen. Het aandeel niet-westerse allochtonen ligt in Hatert op 21 procent en dat is ruim onder het gemiddelde van de Vogelaarwijken (48 procent). Het aandeel sociale huurwoningen ligt in Hatert op 76 procent. In Hatert werkt 55% van de inwoners, de rest is afhankelijk van een uitkering. Ruim de helft van de huishoudens in Hatert heeft een laag inkomen, velen hebben een uitkering en een lage opleiding.  

Geboren in Hatert: 

  • Wiet Ledeboer (1888-1973), voetballer
  • Fons de Poel (1955), journalist en televisiepresentator    logo NG dubbel rood 2 non bold

          
Hatertse Hei   

Hatertse Hei
Wijk van Nijmegen
Map - NL - Nijmegen - Hatertse Hei.PNG
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Nijmegen-Zuid
Coördinaten 51°49'2,615"NB, 5°50'56,155"OL
Inwoners 3889

Hatertse Hei is een wijk in de stad Nijmegen. De wijk ligt in het stadsdeel Nijmegen-Zuid. Het aantal inwoners is 3889 (1 januari 2005).

Tot de Tweede Wereldoorlog was er hoofdzakelijk lintbebouwing aan de grote wegen door en rondom de Hatertse Hei. Na de oorlog, tussen 1950 en 1957, werden de tussengelegen ruimtes gevuld met hofjes en etagewoningen. De hofjesbuurt werd ontworpen door de architecten J.G. Deur en C. Pouderoyen in de traditionalistische stijl van de Bossche School. Centraal in de wijk ligt de 12 verdiepingen tellende sterflat, die tussen 1955 en 1958 werd opgetrokken en als eerste hoog woongebouw van Nijmegen geldt.    
    logo NG dubbel rood 2 non bold

        
Park Brakkenstein   

 Toegangshekken landgoed Brakkesteyn

Toegangshekken landgoed Brakkesteyn

Park Brakkenstein is een park in de wijk Heijendaal van de Nederlandse stad Nijmegen. Het park is onderdeel van het voormalig landgoed Brakkesteyn. Het park ligt ingeklemd tussen de spoorlijn Nijmegen - Venlo, de Radboud Universiteit en de d'Almarasweg.

Het landgoed werd voor het eerst vermeld in 1654. In de 18e eeuw werd er een sterrenbos aangelegd. In 1863 werd het landhuis afgebroken en in 1865 werd op die plaats een witte villa gebouwd huize Brakkesteyn. In 1915 werd het landgoed eigendom van dezelfde eigenaar als het aangrenzende landgoed Heyendaal en werd dit één aaneengesloten gebied. In 1916 werd een stalhouderij met koetshuis gebouwd en in de jaren '30 een tuinmanswoning, een waterput en nieuwe toegangspoorten. Tuinarchitect Samuel Voorhoeve maakte het park in die periode in zijn huidige vorm.

In 1941 eindigde de bewoning van de villa en werd in het pand de kliniek voor neurologie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuisondergebracht die daar tot 1966 zou blijven. Na enkele jaren leegstand werd in huize Brakkesteyn een restaurant gevestigd en werd het landgoed een openbaar park.

Een deel van het park is tussen 1969 en 1971 door de Katholieke Universiteit Nijmegen bewerkt tot een botanische tuin, de huidige Hortus Nijmegen. In de villa is nu een restaurant gevestigd. Het park wordt ook gebruikt voor de paardensport en de jaarlijkse Music Meeting (sinds 2004) en festival FortaRock (2009–2012) worden er gehouden.

Galerij:      

     
 Villa Brakkesteyn  Tuinmanshuis  Schelpenhuis

   

Stalgebouw met
koetshuis,
Architect
A. Jacot, 1906

Park Brakkenstein
   
   
   
    
Park Brakkenstein,
laan  
    
   
    

 


 Banner breed rode FF4500 letters witte achtergrond 55 110      

                           Design details: Paul Marsman© PMWD kleine banner 15 hoog Rode letters 156 zwarte achtergrond