Op deze pagina staat informatie overde Waldeck Pyrmontsingel in Nijmegen Oost:   

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).   

Klik hier of op een onderstaande foto om terug te gaan naar de pagina Nijmegen Oost.   


    

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   logo NG dubbel rood 2 non bold
De doopsgezinde kerk   

Dit voormalig kerkgebouw staat aan de Waldeck Pyrmontsingel.

Deze kerk verving de door oorlogsgeweld verwoeste kerk in de binnenstad. De nieuwe kerk werd in 1951-1952 in opdracht van de Doopsgezinde Gemeente gebouwd naar ontwerp in traditionalistische stijl van architect en geloofsgenoot F.M. Oswald. Oswald behoorde na de oorlog tot de generatie gevestigde architecten. Hij had een carrière als genie-officier achter de rug toen hij zich na de oorlog als zelfstandig architect vestigde in Berg en Dal.

De Doopsgezinde Gemeente verkocht het gebouw eind jaren tachtig aan een praktijk voor fysiotherapie en fitness. De doopsgezinden trokken in bij de Remonstrantse Gemeente in het kerkgebouw aan de Prof. Regoutstraat. De herbestemming van de kerk had vrijwel uitsluitend gevolgen voor het interieur. De gemeentezaal en kerkeraadkamer op de begane grond werden opgedeeld in kleinere kamers en voorzien van verlaagde plafonds. De kerkzaal op de verdieping kreeg de functie van fitnessruimte. Daartoe werd het meubilair grotendeels verwijderd, het plafond verlaagd, de ruimte onder het orgelbalkon dichtgezet voor kleedkamers en een houten trap vanuit de zaal naar het balkon toegevoegd. Oorspronkelijk stonden in de kerkzaal het orgelbalkon en de banken rechtlijnig opgesteld tegenover de kansel (140 zitplaatsen in de zaal en 60 op het balkon). Enkele banken langs de zijmuren waren bestemd voor de ambtsdragers.

Het kerkgebouw is via een laag tussenlid verbonden met een pastorie. Het geheel staat op de hoek van de Waldeck Pyrmontsingel en de Stenenkruisstraat, in de noordoostelijke uitloper van het Julianapark.

DSC 2492 3 edited ShiftN naamDe voormalige kerk en kosterswoning omsluiten een driehoekig voorpleintje. Beide gebouwen hebben een eenvoudige rechthoekige hoofdvorm met stijl hellend schilddak. Op de nokken zijn respectievelijk een dakruiter met opengewerkte spits en een schoorsteen geplaatst. In het gevelbeeld ligt de nadruk sterk op de ononderbroken dakschilden met gesmoorde Hollandse pannen en de gesloten en vlakke bakstenen gevels. De gevels hebben overwegend een asymmetrische indeling. De voormalige pastorie heeft enkelvoudige en meerruits vensters in verschillende formaten verspreid over de gevels. Het tussenlid is voorzien van een houten pui met ingang. Het voormalige kerkgebouw heeft lage achtruits openslaande ramen op de begane grond en hoge meerruits vensters op de verdieping; merendeels gerangschikt in vensterassen. De enigszins ingegraven begane grond oogt aan de buitenzijde als een souterrain voor de hoge kerkzaal op de verdieping. Een stapeling van kerkruimten was in de vroeg naoorlogse protestantse kerkbouw niet ongebruikelijk. De ingang aan het voorplein bestaat uit een opgeklampte vleugeldeur onder een betonnen latei met boog. De sluitsteen is voorzien van het Christusmonogram en het opschrift: 'De Heer is waarlijk opgestaan.' Alleen het uitpandige trappenhuis wijkt af van de omschreven (gevel)karakteristiek. Het trappenhuis is opgetrokken in beton en glas vanuit een achtzijdig grondplan. De verticale glasstroken bieden vrij zicht op de royale wenteltrap.

De hoofdentree verschaft toegang tot een dwarsgang met aan het linker uiteinde een inpandige wenteltrap (oorspronkelijk voor de koster en de ambtsdragers) en aan het rechter uiteinde een uitpandige wenteltrap (oorspronkelijk voor de kerkgangers). Beide trappen leiden naar de voormalige kerkzaal en het orgelbalkon. Het interieur is uitermate sober en eenvoudig uitgevoerd met tegel- en parketvloeren, muren van schoon metselwerk en stuc en houten schroten plafonds (later verlaagd). Beeldende kunst ontbreekt. Met uitzondering van enkele reversibele tussenwanden is de ruimtelijke indeling van het interieur intact gebleven.

Dit gebouw is als kerk niet meer in gebruik. Tijdens de jaarlijkse 4daags is het een massagesalon, daarvoor beschikbaar gesteld aan het Rode Kruis.

Als kerk is dit gebouw door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument.

datum foto: 17-04-2017 
bron foto: eigen foto© 


 Klik hier voor: "kerkelijke objecten, herdenkingsmonumenten en kerkhoven  of op de foto voor de gebiedspagina.   


    

                           Design details: Paul Marsman© PMWD kleine banner 15 hoog Rode letters 156 zwarte achtergrond