Tijdelijke rubriek: Alles over Corona

Het Coronavirus blijft om zich heen grijpen. Daarom is deze tijdelijke rubriek geopend.

Hier direct onder treft u diverse nieuws-items aan m.b.t. het Coronavirus in de regio, maar soms ook landelijk en zelfs grensoverschrijdend. We verwijzen voor afgelastingen van evenementen ook naar de rubriek aankondigingen

De redactie wijst er nadrukkelijk op dat nog in deze rubriek, nog in de aankondigingen evenementen de informatie compleet is. Niet alles zal dus vermeld worden. Deels omdat niet alles bekend is bij de redactie, maar ook omdat er keuzes gemaakt worden. Tevens zal informatie die al breed bekend is gemaakt door allerlei (landelijke) nieuwsmedia hier niet verschijnen.

Het betreft hier alleen nieuws over de regio. Voor landelijk nieuws verwijzenn we naar de landelijke dagbladen, nieuwsprogramma's op TV en de persconferenties van de regering. 

T.z.t, als het virus uitgeroeid of helermaal onder controle is, zal deze rubriek opgeheven worden. 

Klik hieronder om de betreffende items in te zien.

Informatie alles over Corona

                           Design details: Paul Marsman© PMWD kleine banner 15 hoog Rode letters 156 zwarte achtergrond