Op deze pagina staan de objecten in/aan de Pastoor van Laakstraat in Lent (Nijmegen Noord):  

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).   

Klik hier of op een onderstaande foto om terug te gaan naar de pagina Nijmegen Noord (Lent).   


   

  

  

  

  

  

  

  

  

     
   logo dubbel bold met blauwe achtergrond
Baarhuisje   

Rechthoekig Calvarie- annex Baarhuisje uit 1877-1879 in Lent.

Dit baarhuisje is te vinden op op de Rooms Katholieke begraafplaats in Lent aan de Pastoor van Laakstraat, naast de Katholieke kerk aldaar naar een ontwerp van architect G. te Riele Wzn.

DSC 2672 Lent Pastoor van Laakstraat 42 3 edited ShiftN naamEen baarhuisje is een klein gebouw of ruimte op een begraafplaats of kerkhof waar doden werden opgebaard, waarvan de dood nog niet met zekerheid kon worden vastgesteld. Begraven mocht pas na 36 uur, omdat de ervaring leerde dat de dood daarna zeker was ingetreden. Deze termijn is tot op de dag van vandaag in de Wet op de lijkbezorging gehandhaafd.

Het huisje op de foto is opgetrokken in neogotische-stijl. De bakstenen gevels met uitgemetseld trasraam zijn in kruisverband gemetseld en voorzien van een waterslaglijst. Het zadeldak is geplaatst tussen hoger opgemetselde topgevels. De topgevels zijn voorzien van schouders, ezelsruggen en een overhoekse pinakel met smeedijzeren sierbekroning. Het dak is gedekt met leien in Maasdekking en watert af via bakgoten die op de uitgemetselde gevels zijn gelegd. De lange gevel aan de straatzijde is symmetrisch ingedeeld: een topgevelrisaliet met spitsboognis tussen twee spitsboograampjes met glas-in-lood en afzaten. Tegen de achterwand van de wit geschilderde nis is een houten kruis met wit geschilderde corpus geplaatst. De korte zijgevels hebben beide een houten deur onder blinde spitsboog. De lange gevel aan de achterzijde is blind uitgevoerd en gedeeltelijk vernieuwd.

DSC 2673 Lent Pastoor van Laakstraat 42 3 edited naam- Van architectuurhistorische waarde als typologisch goed en redelijk gaaf voorbeeld van een gecombineerd calvarie- annex baarhuisje uit 1977-1879 in neogotische stijl naar ontwerp van architect G. te Riele Wzn. Het object valt op door de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp: gave verhoudingen, zorgvuldige detaillering, goed materiaalgebruik.
- Van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het rooms-katholieke parochiecomplex in de historisch gegroeide dorpskern van Lent. Het object is markant gesitueerd naast de kerk in het midden van de begraafplaats. Het calvarie- annex baarhuisje en de kerk vormen één ensemble.

Op de 2e foto hierboven een beeld van het huisje vanuit een andere positie.

Dit baarhuisje is een rijksmonument.

datum foto's: 16-05-2017 
bron foto's: Paul Marsman© 


 Klik hier voor: "kerkelijke objecten, herdenkingsmonumenten en kerkhoven  of op de foto voor de gebiedspagina.   


   
    logo dubbel bold met blauwe achtergrond
Pastorie   

De voormalige pastorie naast de Nederlands Hervormde Kerk (thans PKN) aan de Pastoor van Laakstraat in Lent.

Het is een dwarshuis met achterhuis. Het is grotendeels aan het openbare zicht onttrokken door kegelvormig geschoren coniferen in voortuin.

Dwarshuis: lage rechthoekige bouwmassa met schilddak voorzien van gesmoorde oude holle pannen boven bakgoot en 2-tal later aangebrachte dakkapellen.

DSC 2670 Lent Pastoor van Laakstraat 28 3 edited ShiftN naamSymmetrische voorgevel met 4 flauw gebogen schuiframen ter weerszijde van voordeur met bovenraam.

Achterhuis: Hoger gelegen als voorhuis en waarschijnlijk van oudere oorsprong, doch in de loop der tijd gewijzigd. Zadeldak met wolfseind gedekt met gesmoorde tuile du nord.

Diverse deur- en raamopeningen in zijgevels. Symmetrische achtergevel met 2-tal schuiframen (flauw gebogen idem als dwarshuis) ter weerszijde van toegangsdeur met bovenraam. Onder het wolfseind bevindt zich een laag zolderraam. Opmerkelijk is de merkwaardig afgeronde detaillering van de bovenhoeken van de schuiframen en het daarbij behorende verloop van de lateien. Deze ramen bevatten thans houten vensterbanken.

Thans is het als kosterswoning in gebruik.

Zowel op zichzelf als in relatie met de belendende N.H. kerk van beeldbepalende waarde. Op grond van de met deze kosterswoning verbonden geschiedenis tevens van bijzonder cultuurhistorische waarde.

Deze pastorie is een gemeentelijk aangewezen monument.

datum foto: 16-05-2017 
bron foto: Paul Marsman© 


 Klik hier voor: "kerkelijke objecten, herdenkingsmonumenten en kerkhoven  of op de foto voor de gebiedspagina.   


    

                           Design details: Paul Marsman© PMWD kleine banner 15 hoog Rode letters 156 zwarte achtergrond